Partikül Filtreli Yarım Yüz Maskeleri

 
 
DSC_0666.jpg

Partikül Filtreli Yarım

Yüz Maskeleri

Kullanım Amacı: Partikül Filtreli Yarım Yüz Maskeleri temelde giyen kişiyi (ağız ve burnu kapatacak şekilde) katı ve sıvı haldeki aerosollere (solunum yoluyla bulaşabilecek patojen organizmalara) amacı ile tasarlanmıştır.

Giyen kişiyi ortamda bulunan patojen organizmalardan korumaktadır. (Covid19 mücadelesi sürecinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık çalışanlarının bu tipteki en az FFP2 koruma seviyesine sahip maske kullanmaları tavsiye edilmektedir.)

virus-koruyucu-ekipman-4.png

Yüz Maskesi Yapısı ve Üretimi

Partikül Filtreli Yüz Maskeleri genel olarak 3 veya daha fazla katmandan oluşan bir yapıda üretilmektedir. 1. ve 3. katmanlar nonwoven kumaştan üretilmekte (Spunlaid – Nonwoven), orta katmanda bulunan ve filtreleme işlevini gören kumaşı (Meltblow) fiziksel olarak ve su / neme karşı korumak için tasarlanmıştır. Filtre malzemesinin elktrostatik yüklenmesi gibi teknolojilerle filtrasyon kapasitesi artırılabilmektedir. Ürünün performansı kullanılan bu kumaşların performansına, kalınlığına, ürünün genel tasarımına, bu katmanların birleştirilme teknolojisine göre değişebilmektedir. Katmanların birleştirilmesinde dikiş yapılması kesinlikle tavsiye edilmemekte olup kaynaklı birleştirme yapılması önerilmektedir.
Ventilli (soluk verme esnasında filtrasyonu azaltan ve rahat soluk vermeyi sağlayan vana düzeneği) ve ventilsiz modelleri bulunmaktadır. (Covid19 mücadelesi kapsamında ventilli maskelerin kullanılması, giyen kişinin ortama filtrasyonsuz olarak virüs yayabilme ihtimaline karşın tavsiye edilmemektedir.)

 

Maskelerin tasarımı da filtre malzemelerinin performansları kadar önemlidir. Giyen kişinin yüzüne tam oturması, çene altı, burun kenarları, yanaklar gibi bölgelerden hava geçişini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.


Üreticiler tasarım ve üretimlerinde filtrasyonun yüksek bunla birlikte solunum direncinin düşük olmasını sağlamalıdır.

virus-koruyucu-ekipman-5.png

Ürün Standardı ve Performansı

Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliğine tabi olan Partikül Filtreli Yüz Maskeleri TS EN 149+A1:2009 standardına göre üretilmeli ve üzerine bu standarda ve Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliğine uygun olduğunu gösteren CE işareti konulmalıdır.​

Partikül Filtreli Yüz Maskelerinin Performansı

TS EN 149+A1:2009 standardı ürünün özelliklerini ve performans gerekliliklerini tanımlar. Ürünler bu gerekliliklere göre sıcaklık, giyme simülasyonu, mekanik gibi çeşitli şartlandırmalar sonrasında deneylere tabi tutularak performans seviyeleri belirlenir. Aşağıdaki tabloda ürünün sınıflandırmasında kullanılan önemli deney ve performans limitleri gösterilmektedir. (Covid19 mücadelesinde sağlık çalışanlarının FFP2 veya FFP3 koruma seviyesindeki maskeleri kullanmaları tavsiye edilmektedir.)​

tablo-3.jpg

Solunum Direnci Limitleri

tablo-4.jpg

Deneyler neticesinde yukarıda verilen limitler dışında elde edilen sonuçlar bu standarda uygun olarak nitelendirilemez.​

Ürünün Tabi Olduğu Mevzuat

 

Partikül Filtreli Yüz Maskeleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliğinde Kategori 3 olarak tanımlanmıştır. Ürünün piyasaya sürülebilmesi için TS EN 149+A1:2009 standardında yer alan gerekliliklerin de sağlandığı anlamına gelen CE işareti taşıması gerekir. CE işaretinin kullanılmasında bir Onaylanmış Kuruluş ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimiz bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonunca yetkilendirilmiş bir Onaylanmış Kuruluştur. Üreticinin ürünlerine CE işareti koyabilmesi için bu standarttaki gereklilikleri sağlayan bir ürün geliştirmelidir. Ürünlerinin standarda uygunluğu TS EN 149+A1 standardında verilen deneyler ile belirlenmektedir. Üreticinin Partikül Filtreli Yüz Maskesine CE işareti yerleştirebilmesi için bir Onaylanmış Kuruluş denetiminde ürün modeline AT Tip İnceleme Onayı alması sonrasında, yine Onaylanmış Kuruluş denetimi altında seri üretimde sürekli olarak aynı performansa sahip üretim yapabilmek için gerekli teknik ve kalite kontrol tedbirlerini alması gerekmektedir. Mevzuat gereği bu gerekliliklerin sağlandığını gösteren bir teknik dosya hazırlamalı ve AT Uygunluk Beyanı yayınlamalıdır.​